ÅRSMÖTE 19 mars klockan 18.00

Handlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Rösträtt:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
  • att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet; och
  • att medlemsavgift har betalats innan årsmötets genomförande.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner:

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Beslut om styrelsens arvode, kompensation och/eller annan ersättning.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) Tre till fem övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) Två revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta;

d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

samt

e) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Kan

delegeras till styrelsen.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Dansa med oss sportlovet! Onsdag 6 mars kl 12

Kom och var med på en riktigt kul dag. Vi lär oss grunderna i dansen bugg och tränar även rytmik och rörelse. GRATIS!
Dansträning för barn & ungdomar 7-14 år. Vi bjuder alla deltagare på fika. Onsdag den 6 Mars på Umeå Dansimperium. Klockan 12-16. Anmäl under ”våra kurser”

För de mindre barnen 5-7 år erbjuder vi dans på söndagar kl 16. Kursstart 10 mars. Anmäl under ”våra kurser”

Välkomna på Öppet hus & gratis prova-på Måndag den 22 Januari!

Är du osäker på vilken kurs du ska gå? Kom då och prova på! Passa även på att se våra fina lokaler! Vi bjuder på fika.
Testa på dans för barn & ungdom, bugg & foxtrot för vuxna!

Kl 17.30-18.15 Barn & ungdom
Kl 18.30-19.15 Bugg
Kl 19.45-20.30 Foxtrot
Välkomna!

Börja 2024 med att dansa hos oss!

Dags att testa Sveriges roligaste dans bugg för första gången? Eller har du kanske redan gått en nybörjarkurs och vill utveckla din dans lite mer? Eller kanske du helt enkelt bara vill ha en kväll i veckan att se fram emot? Vi har även Foxtrot kurser och Träningskurser som du kan gå. Passa på att anmäla er till nästa kursomgång som startar v. 5, så är du sen mer än redo för alla årets kommande socialdanser!

29 Januari startar vår populära seniorkurs i Bugg!

Är du 65 år och uppåt och vill umgås, fika och dansa bugg? Kanske känns det kul att få lite motion och träffa andra härliga människor på köpet? Då är denna buggkurs något för dig. Kursen riktar sig till dig som buggat lite tidigare och kan grunderna. Här kan du förvänta dig repetition av grunderna men också en hel del roliga turer och variationer. Efter varje kurstillfälle avslutar vi med kaffe och fika.

Vecka 44 startar en ny kursomgång i våra populära seniorkurs i bugg!

Är du 65 år och uppåt och vill umgås, fika och dansa bugg? Kanske känns det kul att få lite motion och träffa andra härliga människor på köpet? Då är denna buggkurs något för dig. Kursen riktar sig till dig som buggat lite tidigare och kan grunderna. Här kan du förvänta dig repetition av grunderna men också en hel del roliga turer och variationer. Efter varje kurstillfälle avslutar vi med kaffe och fika.

Ny kursomgång vecka 43

Dags att testa Sveriges roligaste dans för första gången? Eller har du kanske redan gått en nybörjarkurs och vill utveckla din dans lite mer? Eller kanske du helt enkelt bara vill ha en kväll i veckan att se fram emot? Passa då på att anmäla er till nästa kursomgång som startar v. 43, så är du sen mer än redo för alla kommande socialdanser!

Välkommen till oss på Öppet hus onsdag 30 Augusti!

Kom och se våra fina lokaler! Vi bjuder på fika.
Testa på både barndans, dans för ungdom och bugg & foxtrot för vuxna!

Dans Ungdom 7-12 år år 17.30-18.15
Barndans 5-7 år 18.00-18.30
Bugg vuxna 18.30-19.15
Foxtrot vuxna 19.15-20.00
Välkomna!