Kallelse till Årsmöte måndagen den 27/3, kl 19:30, i UDIs lokaler. OBS! Nytt datum!

Styrelsen har beslutat att flytta fram årmötet till den 27/3, kl. 19:30 i UDIs lokaler, på grund av att alla förberedelser inför årsmötet annars inte hunnir bli klara i tid.

Vi bjuder på fika och det är ett trevligt tillfälle att träffa andra medlemmar i klubben, samt att få höra vad klubben gjort under föregående verksamhetsår, vad som är på gång och vara med och rösta om vilka som ska sitta i styrelsen.

Om du vet någon som är intresserade eller själv är intresserad av att sitta i styrelsen så får du gärna kontakta Katrin Biström som är ordförande i valberedningen via e-post bistrom@live.se.

OBS! Kom ihåg att motioner från medlemmar behöver vara styrelsen tillhanda senast den 12/2.

Handlingar

Handlingar till Årsmötet finns nedan. OBS! Fler handlingar kommer läggas upp innan årsmötet i enlighet med stadgarna.